Home » The Little Prince by Joann Sfar
The Little Prince Joann Sfar

The Little Prince

Joann Sfar

Published October 18th 2010
ISBN : 9780547338026
Hardcover
110 pages
Enter the sum

 About the Book 

จากวรรณกรรมอมตะของอองตวน เดอ แซงต-เตกซูเปรี เจาชายนอย ผูมีผมสีทองและผูกผาพันคอไสวกลับมาเยือนโลกวรรณกรรมอีกครัง คราวนีในรูปแบบการตูนดวยการสรางสรรคของโจอันน สฟารฺ นักวาดการตูนรุนใหมไฟแรงของฝรังเศสเจาชายนอย ฉบับการตูน มีลีลาแปลกใหมและมีลายเสนแปลกตาMoreจากวรรณกรรมอมตะของอองตวน เดอ แซงต์-เตกซูเปรี เจ้าชายน้อย ผู้มีผมสีทองและผูกผ้าพันคอไสวกลับมาเยือนโลกวรรณกรรมอีกครั้ง คราวนี้ในรูปแบบการ์ตูนด้วยการสร้างสรรค์ของโจอันน์ สฟารฺ นักวาดการ์ตูนรุ่นใหม่ไฟแรงของฝรั่งเศสเจ้าชายน้อย ฉบับการ์ตูน มีลีลาแปลกใหม่และมีลายเส้นแปลกตา อันเป็นเรื่องธรรมดาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ศิลปินจะสอดแทรกและแสดงความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่างเด่นชัด แต่การถ่ายทอดเรื่องราวโดยพยายามรักษาเนื้อหาและการดำเนินเรื่องตามต้นฉบับของสฟารฺทำให้กำมะหยี่เชื่อมั่นว่า ทันทีที่ได้รู้จัก ผู้อ่านที่เคยติดใจเรื่องราวแฝงปรัชญาของ เจ้าชายน้อย และหลงรักภาพประกอบลงสีน้ำใสๆของผู้แต่งเมื่อหลายสิบปีก่อน จะยอมรับและรักเจ้าชายน้อยของสฟารฺได้อย่างสนิทใจเพราะ สิ่งที่สำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาเรื่องย่อ:ติดตามการเดินทางของเจ้าชายน้อย เจ้าชายจากดาวดวงเล็กซึ่งมีภูเขาไฟลูกเล็กๆไม่กี่ลูกและดอกกุหลาบผู้แสนเย่อหยิ่งจนทำให้เจ้าชายน้อยสับสนในความสัมพันธ์ เขาออกจากดาวของตนเพื่อเสาะหาความหมายของมิตรภาพ เจ้าชายน้อยได้พบคนมากมาย ทั้งชายขี้เมา นักธุรกิจ พระราชา ชายหลงตัว นักภูมิศาสตร์ และคนจุดโคม แต่ไม่ได้คำตอบ ในที่สุด เจ้าชายน้อยก็มาถึงดาวโลก เขาได้พบสุนัขจิ้งจอกและดอกกุหลาบมากมายที่เหมือนกุหลาบบนดาวของเขา ซึ่งทำให้เขาสับสนหนักขึ้น แต่ด้วยการขอให้เจ้าชายน้อย ?ทำให้เชื่อง? สุนัขจิ้งจอกได้สอนให้เจ้าชายน้อยรู้จักความหมายของมิตรภาพที่เขาเฝ้าค้นหา และก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ความช่างคิดและความรักที่เขามีต่อดอกกุหลาบบนดาวของเขาก็ทำให้นักบินคนหนึ่งที่เครื่องบินตกกลางทะเลทรายและได้พบเจ้าชายน้อยโดยบังเอิญ ได้สัมผัสมิตรภาพจากเจ้าชายองค์นี้และนำมาบอกเล่าให้เราได้รู้