Home » پرسش های ابوریحان و پاسخ های ابن سینا by اسفندیار معتمدی
پرسش های ابوریحان و پاسخ های ابن سینا اسفندیار معتمدی

پرسش های ابوریحان و پاسخ های ابن سینا

اسفندیار معتمدی

Published 1382
ISBN :
Paperback
203 pages
Enter the sum

 About the Book 

در فصلهای آغازین کتاب زندگینامه مختصری از ارسطو, ابن سینا, ابوریحان و گالیله درج شده است. بخش بعدی کتاب اختصاص دارد به پرسش و پاسخهایی که میان ابوریحان و ابن سینا رخ داده و مشتمل بر دو بخش است: 1 ـ ایراداتی که ابوریحان بر کتاب السما و العالم ارسطوMoreدر فصل‌های آغازین کتاب زندگی‌نامه مختصری از ارسطو, ابن سینا, ابوریحان و گالیله درج شده است. بخش بعدی کتاب اختصاص دارد به پرسش و پاسخ‌هایی که میان ابوریحان و ابن سینا رخ داده و مشتمل بر دو بخش است: 1 ـ ایراداتی که ابوریحان بر کتاب السما و العالم ارسطو وارد ساخته و شامل ده پرسش است. 2 ـ اشکالاتی که در برخی مسائل علمی و فلسفی برای خود او به وجود آمده که هشت پرسش را در برمی‌گیرد.