Home » Polscy Skoczkowie O Tyczce: W Adys Aw Kozakiewicz, Monika Pyrek, Tadeusz Lusarski, Anna Rogowska, Przemys Aw Czerwi Ski, Stanis Aw Zakrzewski by Source Wikipedia
Polscy Skoczkowie O Tyczce: W Adys Aw Kozakiewicz, Monika Pyrek, Tadeusz Lusarski, Anna Rogowska, Przemys Aw Czerwi Ski, Stanis Aw Zakrzewski Source Wikipedia

Polscy Skoczkowie O Tyczce: W Adys Aw Kozakiewicz, Monika Pyrek, Tadeusz Lusarski, Anna Rogowska, Przemys Aw Czerwi Ski, Stanis Aw Zakrzewski

Source Wikipedia

Published August 1st 2011
ISBN : 9781232658849
Paperback
30 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 28. Rozdzia y: W adys aw Kozakiewicz, Monika Pyrek, Tadeusz lusarski, Anna Rogowska, Przemys aw Czerwi ski, Stanis aw Zakrzewski, ukasz Michalski, Jan Wieczorek, Pawe Wojciechowski, Wojciech Buciarski, Ryszard Groman, Antoni Moro czyk, W adys aw Klemczak, W odzimierz Soko owski, Zbigniew Janiszewski, Juliusz Kluk, Witold Maciaszczyk, Mateusz Didenkow, Mariusz Klimczyk, Stefan Majtkowski, Marian Kolasa, Kazimierz Cybulski, Bogdan Markowski, S awomir Nowak, Stefan Adamczak, Tadeusz Olszewski, Jacek Torli ski, Waldemar W cek, Leszek Butscher, Romuald Murawski, Ludwik Che micki, Zygmunt Dobrosz, Jerzy P awczyk, Andrzej Krzesi ski, Pawe Szczyrba, Antoni Rzepka, Anna Olko, Izabela Ob kowska, Edward Kozakiewicz, Herbert Szendzielorz, Adam Kolasa, R a Kasprzak, Janusz Ignacy Gronowski, Krzysztof Skrzy ski, Leszek Paw owski, Edward Adamczyk, Zbigniew Radzikowski, Miros aw Chmara, Anna Sobiecka, Anna Wielgus, Jakub Pewi ski, Karmen Bunikowska, Anna Huculak, ukasz Jurga, Ryszard Kolasa, Krzysztof Kusiak, Piotr Mas owski, Przemys aw Gurin, Bogus aw Kopkowski, Sonia Grabowska, Paulina D bska, Wilhelm Schneider, Justyna Ratajczak, Zenon Wa ny, Eugeniusz Miklas, Agnieszka Wrona, Katarzyna Wierzbicka, Anna Ambro uk, Zbigniew Matyka, Joanna Piwowarska, Aneta Heliniak, Katarzyna Sowa, Anna Skrzy ska, Aleksandra Granda, Marta Plewa, Pawe Iwi ski. Fragment: Monika Zofia Pyrek (ur. 11 sierpnia 1980 w Gdyni) - polska lekkoatletka specjalizuj ca si w skoku o tyczce. Przez d ugi czas by a jedyn polsk tyczkark na arenie mi dzynarodowej. W przeci gu kariery a 68 razy poprawia a rekord Polski. 1 lipca 2001 wynikiem 4,61 ustanowi a rekord Europy w skoku o tyczce. Olimpijka z Sydney (2000), Aten (2004) i Pekinu (2008). Trzykrotna medalistka mistrzostw wiata oraz wicemistrzyni Starego Kontynentu z 2006 roku. Reprezentantka kraju w pucharze Europy i dru ynowych mistrzostwach Europy. Jest jedyn zawodniczk, kt ra zakwalifikowa a si do wszystkich dotyc...