Home » Fri från tvång by Mia Asplund
Fri från tvång Mia Asplund

Fri från tvång

Mia Asplund

Published October 22nd 2012
ISBN :
154 pages
Enter the sum

 About the Book 

Tvångssyndrom är ungefär lika vanligt som diabetes, och innebär frekventa oönskade tankar som skapar kraftigt obehag och tvångshandlingar som begränsar livsföringen. För första gången presenterar här en svensk självhjälpsbok ett stegvis upplägg förMoreTvångssyndrom är ungefär lika vanligt som diabetes, och innebär frekventa oönskade tankar som skapar kraftigt obehag och tvångshandlingar som begränsar livsföringen. För första gången presenterar här en svensk självhjälpsbok ett stegvis upplägg för behandling av tvångsproblem. Boken bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, den metod som forskningen stödjer som förstahandsval vid psykologisk behandling av tvång. Genom åtta avsnitt, med praktiska moment som tydligt illustreras av fallexempel, vägleds du mot en friare tillvaro. Hjälpsamma blanketter och information till närstående ingår.Boken är främst en självhjälpsbok för dig som lider av lättare tvångsproblem, och till närstående som söker råd och tips. Den fungerar även utmärkt som arbetsbok i terapeutledd KBT-behandling, och som ett komplement till professionsboken Om och om och om igen, av Anna Grönberg och Sandra Bates (2010) för terapeuter.